Đặt Ngay
+55 (21) 3479-4500
Đặt Ngay

Ẩm thực

Coffee Shop

  • 81410532
  • 81418232
  • 81409724

Giờ mở cửa

  • Thứ 2
    06:00 - 10:00

Thể loại ẩm thực

  • Món Brazil

Không gian

  • Phù hợp với gia đình

Các chi tiết khác

  • Tiệc buffet
Close